Hlína není špína

Podzimní badatelská výzva, se kterou se děti dozví mnoho nového o půdě a zjistí, proč má smysl ji chránit.

Od 19. září do 7. listopadu

Zapojte se do podzimní výzvy

Hledáte inspiraci, jak učit o půdě, aby to děti bavilo a co nejvíc věcí si mohly samy prakticky vyzkoušet? Chcete ochutnat metodu badatelsky orientované výuky? Potom je naše podzimní výzva právě pro vás!

Kdy a kde?

Od 19. září do 7. listopadu na našem webu zveřejníme každý týden jednu aktivitu, která pomůže dětem dozvědět se něco nového o půdě.

Proč?

Děti si uvědomí, jak moc je pro nás půda důležitá jako zdroj obživy, zásobárna vody, živin a uhlíku. Zjistí, jak půda vzniká, z čeho se skládá a ověří si na vlastní oči, jak fascinující život se skrývá pod našima nohama.

Každá aktivita bude obsahovat nějaký badatelský prvek – vyzkoušíte si kladení otázek a tvorbu hypotézy nebo naučíte se naplánovat pokus.

Hlína není špína – pojďte to s námi na podzim taky zažít.😊 Motivujte děti pomocí následující aktivity, která ukáže, proč je důležité každý kus úrodné půdy chránit.

Vyzkoušejte úvodní aktivitu

Země jako jablko

Představte si Zemi jako jablko. Vezměte jablko a zkuste následující aktivitu:

Rozkrojte jablko na čtvrtiny. 3/4 dejte stranou – ty představují světové oceány. 1/4 je zbylá pevnina. Rozkrojte ji na polovinu (máte 2/8).

Jednu osminu dejte stranou. To je země, kde člověk nemůže žít, jako jsou polární oblasti, pouště, močály nebo velmi vysoká skalnatá pohoří. Druhá osmina jsou oblasti, kde lidé žijí, ale ne všude se mohou pěstovat plodiny potřebné k životu.

Nyní rozdělte 1/8 na 4 části (máte 4/32). Dejte stranou 3 kousky. To jsou oblasti příliš skalnaté, vlhké, studené, příkré, zaplavované nebo s neživnou půdou. Zahrnují také oblasti s půdou, na které by se plodiny mohly pěstovat, ale jsou zastavěny městy, vesnicemi, silnicemi, obchodními centry a dalšími lidskými stavbami.

Zbývá nám 1/32 naší planety.

Opatrně odloupněte slupku. Tento malinký kousíček představuje zemský povrch. Na této velice tenké slupce zemské kůry lidstvo závisí. Pouze 1,5 metru do hloubky je země schopna produkovat úrodu. 

Když vidíme tento malinký kousíček země, který produkuje potraviny, je jednoduché pochopit, jak důležitá je ochrana půdy…

Chcete dostávat novou aktivitu každý týden e-mailem? Stačí vyplnit formulář.

Další aktivity

Stáhněte si každý týden novou aktivitu.

Vyzkoušeli jste půdní aktivitu? Dejte ostatním badatelům vědět, jak to dopadlo ve Facebookové skupině UČÍME BADATELSKY.