Přírodověda

Učební předmět pro základní školy o přírodě.

Mechy

K čemu jsou v přírodě mechy? Jak se jednotlivé druhy liší? Poznejte s žáky tyto zajímavé rostliny.

více informací

Brambora v krabici

Jak v přírodě klíčí rostliny a co k tomu potřebují? Žáci odhalí základní podmínky nutné pro klíčení rostlin.

více informací

Vejce a život slepic

Jak souvisí naše vajíčko ke snídani se spokojeným životem slepic? Nechte žáky probádat rozdíly mezi životními podmínkami slepic v různých chovech.

více informací

Podle nosa poznáš kosa

Proč mají ptáci různé tvary zobáků? Jaké mají tvary? K čemu jim slouží? Na podobné otázky s vámi žáci mohou hledat odpovědi a souvislosti mezi nimi.

více informací

Ptáci kolem nás

Jací ptáci žijí v okolí vaší školy mohou žáci prozkoumat v této lekci, ve které nechybí praktický pracovní list k poznávání ptáků.

více informací

Život rostlin

Jak rostliny žijí - dýchají, jí, rostou...? Zkuste to nechat žáky 4., 5.třídy badatelský prozkoumat a zjistit na některé z vašich venkovních hodin. V lekci si žáci vyzkouší všechny badatelské kroky.

více informací

Řekni mi, co žereš!

Lekce vhodná pro 1.stupeň ZŠ názorně pomocí několik her, obrázků, pracovní list představuje žákům fenomén potravního řetězce a jeho funkce v přírodě Lekce obsahuje bohatou přílohu metodických pomůcek.

více informací

Projekt Krokus

Jak propojit biologické pozorování s historickým tématem jako je židovská otázka, holokaust a připomenutí jeho obětí z 2.světové války? Na to přišli v Dubňanech.Podívejte se na lekci, která byla pilotována v 5.třídě.

více informací

Pomlázka

Tradiční jarní svátky nemusí být jen o lidových zvycích. Prozkoumejte na Velikonoce s žáky, jak rostliny hospodaří s vodou a jaký vliv má voda na jejich růst. Pomlázka se totiž hodí nejen o Velikonočním pondělí!

více informací

Šiška

Lekce je určena pro žáky 1.st. ZŠ. Metodicky je však směřována k otevřenému bádání. Je tedy vhodná pro žáky, kteří už umí badatelsky pracovat. Tématicky se věnuje poznávání jehličnanů v přírodě.

více informací

Kroužkování tulipánů

Jsou vaši žáci už zkušení badatelé, kteří už umí všechny badatelské kroky? Chcete je seznámit s růstem rostlin a pocvičit je v pozorování a práci se získanými daty? Tak tohle je lekce pro vás! Učíte-li na 1.stupni ZŠ.

více informací

Jedna dvě, kytka jde

Jaký je rozdíl mezi klíčením hrachu a kukuřice? Klíčí tráva stejně, jako okurka? Nechte žáky ať tomu sami přijdou na kloub!

více informací

Podzimní Gloubák

Že v badatelství není místo pro umělce? Omyl! Spojte trénink kladení otázek s kreativní tvorbou z podzimního listí...

více informací

O hrochovi s páťáky!

Hroch je pořádně velký živočich! Celá země se třese, když jde okolo vás. Ale co když se hroch rozhodne vykoupat? Ve vodě je mrštný, potápí se a převaluje ve vlnkách...

více informací

Strašidelná láhev

Že nevěříte v nadpřirozené jevy? S touto lekcí změníte názor. Přírodověda jen pro otrlé!

více informací

Zmražené pokusy

Proč zmrzlá voda deformuje PET lahev? A proč se na zimu vypouštějí zahradní sudy? Voda má jedinečné vlastnosti, a proto je jednou ze základních podmínek života na Zemi.

více informací

Zamícháme s pokusy

Rozpustí se látka ve studené i teplé vodě za stejnou dobu? Jak rozpuštění ovlivníme mícháním? A může být rozpustnost látek ve vodě pro přírodu nebezpečná?

více informací

Pevnost kostí

Proč se jedna kost hned zlomí a jiná se ani nepohne? Co dává kosti pružnost a co naopak pevnost? Kolik kost váží a jak velkou zátěž unese? Společně zvážíme, co je jinak skryto!

více informací

Vyprávění vánočního stromku

Dokážu určit stáří stromu nebo jej musím pokácet? Rostou stromy po celý život? Potřebujeme mít na Vánoce živý vánoční stromek nebo postačí ten umělý?

více informací

Ke kořenům

Jak je možné, že strom nespadne, i když je tak vysoký? Co je to kořen a co klíček? Proč kořeny rostou směrem dolů a jak dlouho může rostlina bez kořene vydržet?

více informací

Rostliny se červenají

Jak voda putuje rostlinou? Dostane se až do listů? Mají rostliny "žíly"? A k čemu je jim to dobré?

více informací

Posviťme si na rostliny

Proč jedna rostlina téměř uschla a druhá zůstala krásně zelená? Potřebují rostliny k životu světlo? A může rostlina ve tmě růst?

více informací

Od housenky k motýlovi

Jak dlouho je motýl zakuklen, než vykoukne na svět? Čím se motýl živí? Co je insektárium a jak ho vyrobím?

více informací

Šnečku, šnečku,...

K čemu šneku slouží tykadla? Vidí hlemýžď? Jak rychle se pohybuje? Můžeme jej vytáhnout z ulity? Má modrou barvu krve? A jak se rozmnožuje?

více informací

Je pomalý jako hlemýžď

Kdy se hlemýžď pohybuje? Pohybuje se ve dne či v noci? Ovlivňuje počasí pohyb hlemýždě? Slouží k něčemu vlastní stopa hlemýždě z lepkavého slizu?

více informací

Žížalí orgie

Jak se žížala pohybuje? Jak promíchává půdu? K čemu je žížala potřebná? Proč žížaly nevylézají při svitu slunce?

více informací

Teplo nebo zima? Teplota...

Cítíme teplo? Nebo zimu? Poznáme pouhou rukou teplotu vody? A potřebujeme ji znát? Není to tak jednoduché!

více informací
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons