Badatelský deník pro žáky

Každý správný badatel má vždy při ruce svůj osobitý badatelský deník. Chodí po světě, oči otevřené, uši nastražené, mysl bystrou a tužku v pohotovosti, aby si mohl vše zajímavé poznamenat a neztratila se mu jediná geniální myšlenka!

K čemu je práce s badatelským deníkem ve škole?
Při badatelském učení je velmi podstatné, aby děti průběžně reflektovaly, na čem pracují a proč to dělají. V zápalu zkoumání totiž lehce zapomenou na celkový smysl činnosti, kterou právě provádějí. Badatelský deník je jednoduchou pomůckou, která dětem pomáhá neztratit se v badatelském postupu. Průběžným zaznamenáním každého kroku si děti lépe uvědomí, ve které fázi bádání se právě nachází. 

Učitelé většinou se žáky založí badatelský deník na začátku školního roku nebo na začátku časově omezeného badatelského projektu. Žáci do něho průběžně zaznamenávají průběh bádání. Zapíší si otázky, hypotézu, návrh pokusu. Zápisky obohacují náčrtky, tabulkami a grafy dokumentujícími provádění pokusu. Nakonec do něj zapíší i závěry svého zkoumání. Deník však neslouží jen jako pracovní list, ale je i místem pro dětské nápady, myšlenky, originální řešení a vůbec poskytuje prostor pro zaznamenání procesu tvůrčího myšlení.

Stáhněte si proto návod na výrobu vlastního badatelského deníku a soubor listů, ze kterých si můžete volně tisknout ty, které se vám právě hodí.

MOTIVACE

 

 

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons