Co říkají učitelé

Ve Sdružení TEREZA víme, že BOV funguje. Také víme, že je pro vás důležité znát názor vašich kolegů - učitelů. Proto jsme zpovídali paní učitelku Moniku Olšákovou ze ZŠ Janovice. V projektu Badatelé.cz je od samého začátku.

Monika je spoluautorkou vzorových lekcí Zamícháme s pokusyVejce v úzkých a Záhadný Black Smoke a několika dalších v zásobníku lekcí.
Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu RWCT a o BOV říká, že je cestou, kterou vždy intuitivně hledala v přírodovědných oborech.


„Musím říci, že projekt Badatelé.cz je pro mě tím nejinspirativnějším, na kterém jsem zatím pracovala. Zúročuji zde všechny své dosavadní zkušenosti. Jsem moc ráda, že jsem součástí tohoto programu.“

Zároveň přesvědčeně dodává, že je v silách každého učitele na každé škole, aby pravidelně zařazoval BOV do své výuky.

 

Kde a jak začít s metodou BOV?

Očekávala jsem, že bude BOV velkou příležitostí pro prakticky orientované žáky, kteří díky němu zažijí úspěch. Už jsem ale nečekala, že bude mít tak pozitivní vliv na kolektiv, spolupráci ve skupinách a atmosféru ve třídě.
Liběna Dopitová
ZŠ Vsetín - Rokytnice, spoluautorka metodiky projektu Badatelé.cz

Jaký přínos má metoda BOV pro žáky?

Nejvíc mě překvapilo, že učení je legrace.
Žák 5. ročníku, ZŠ Brno

Odnáší si žáci z badatelské hodiny kromě dovedností také nějaké znalosti?  


Na závěr hodiny žáci prezentovali zjištěné údaje. Pro některé to bylo první podobné vystoupení před spolužáky, sdíleli s radostí své výsledky a s nadšením poslouchali co zjistili ostatní. Žáky to bavilo a nádherně spolupracovali ve skupinách.

Pavla Šimková

ZŠ Svitavy, spoluautorka metodiky projektu Badatelé.cz

Jaké jsou reakce žáků na metodu BOV?

Podívejte se na reakce žáků

Jaký je rozdíl mezi BOV a laboratorními pracemi?

Žáci získali kladný postoj k pokusům, jde jim čím dál lépe práce ve skupině, jsou samostatnější. Naučili se i praktické dovednosti - např. měřit čas stopkami a zapisovat údaje do tabulky.
Miluše Kucková
ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno

Co pro Vás metoda BOV znamená?

Nadchla vás Monika? Začněte s BOV již dnes!

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons