Hodnocení v badatelství

Jak při bádání hodnotit? Jak, co a kdy známkovat? Má to řešení?

Hodnocení ve škole samo o sobě velkou výzvou, natožpak v badatelství. Protože jsme si toho vědomi, sesbírali jsme pro vás do metodické příručky tipy od učitelů, jak si s hodnocením práce žáků při využívání badatelství ve výuce poradili. Neváhejte se jimi inspirovat.Příručka Hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování je zdarma ke stažení.

 

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons