Materiály pro SŠ

Bádají i středoškoláci? Odpověď zní ano! Projekt 3V - "Vědě a výzkumu vstříc" si kladl za cíl podpořit u studentů středních škol zájem o přírodní vědy. Inspirujte se metodickými materiály projektu, které pro studenty a učitele TEREZA vydala.

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc probíhal v letech 2009 - 2011. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Českou zemědělskou univerzitou a pedagogy středních škol jsme vytvořili metodické materiály zaměřené na badatelsky orientované vyučování.  Úlohy byly ověřeny na 8 pilotních středních školách.

Hlavním cílem projektu bylo přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty na SŠ a spolupráci mezi SŠ a VŠ, přispět k vědeckému způsobu uvažování založeném na předpokladech a faktech a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci.

Studenti a studentky se věnovali pedologii a koloběhu uhlíku. Zjistili, že uhlík je všude na Zemi a neustále koluje. Objevili, že člověk spotřebuje polovinu veškeré rostlinné produkce. Společnými silami přišli na to, že půda je nenahraditelná a neobnovitelná. Sami také zjistili, že co do půdy dáme, to nám půda vrátí (kontaminace půd). 

V rámci projektu vznikl i e-learningový kurz, který můžete využít  ve výuce spolu s interaktivní tabulí.Stačí se jenom jednodušše zaregistrovat. Už se na vás těší průvodci Mojmír a Lumír, kteří vás provedou 3tématy - obecným seznámením s vědeckým postupem, pedologií a koloběhem uhlíku.

Máte zájem o metodické materiály projektu 3V? Stáhněte si je! Získáte od nás ...

...Průvodce badatelským vyučováním, který vám jednoduše vysvětlí  a na příkladech ze základních škol ukáže všechny badatelské kroky. Můžete v něm také získat inspiraci na aktivity do výuky, kterými postupně studenty badatelské kroky a dovednosti k nim potřebné naučíte.

...Materiály projektu 3V, které jsou členěny do tři částí. V první se se studenty dozvíte něco o obecném vědeckém postupu, aneb jak se dělá věda. Druhá metodika je zaměřena na problematiku koloběhu uhlíku a jeho souvislostem a závěrečná část je věnována pedologii. Všechny materiály obsahují metodiku pro pedagogy, PL  a další materiály pro žáky a výuku.

...  E-learningový kurz, který se věnuje výše uvedeným tématům a můžete ho využívat  ve výuce přímo  s žáky.​E-learningový kurz najdete zde.

Pokud se vám nepodařilo si el.materiály stáhnout, napište si o ně.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat svěží badatelské novinky v momentě, když jsou čerstvé? Neváhejte a přihlašte se k odběru badatelského newsletteru.

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2021. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons