Materiály pro SŠ

Bádají i středoškoláci? Odpověď zní ano! Projekt 3V - "Vědě a výzkumu vstříc" si kladl za cíl podpořit u studentů středních škol zájem o přírodní vědy. Inspirujte se metodickými materiály projektu, které pro studenty a učitele TEREZA vydala.

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc probíhal v letech 2009 - 2011. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Českou zemědělskou univerzitou a pedagogy středních škol jsme vytvořili metodické materiály zaměřené na badatelsky orientované vyučování. Úlohy byly ověřeny na 8 pilotních středních školách.

Hlavním cílem projektu bylo přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty na SŠ a spolupráci mezi SŠ a VŠ, přispět k vědeckému způsobu uvažování založeném na předpokladech a faktech a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci. Studenti a studentky se věnovali pedologii a koloběhu uhlíku. Zjistili, že uhlík je všude na Zemi a neustále koluje. Objevili, že člověk spotřebuje polovinu veškeré rostlinné produkce. Společnými silami přišli na to, že půda je nenahraditelná a neobnovitelná. Sami také zjistili, že co do půdy dáme, to nám půda vrátí (kontaminace půd). 

Máte zájem o metodické materiály projektu 3V? Stáhněte si je! Získáte od nás ...

 Průvodce badatelským vyučováním, který vám jednoduše vysvětlí  a na příkladech ze   základních škol ukáže všechny badatelské kroky. Můžete v něm také získat inspiraci na aktivity do výuky, kterými postupně studenty badatelské kroky a dovednosti k nim potřebné naučíte.

 Materiály projektu 3V, které jsou členěny do tři částí. V první se se studenty dozvíte něco o obecném vědeckém postupu, aneb jak se dělá věda. Druhá metodika je zaměřena na problematiku koloběhu uhlíku a jeho souvislostem a závěrečná část je věnována pedologii. Všechny materiály obsahují metodiku pro pedagogy, PL  a další materiály pro žáky a výuku.

 Obecný vědecký postup - vědecká práce není jen tvůrčí bádání, k výsledkům vede léty osvědčený postup, plynoucí z potřeby propojovat známé znalosti s těmi nově nabytými. Vždy je potřeba přesně popsat postup, jakým bylo výsledku dosaženo, aby i jiní vědci mohli provést stejný experiment, nebo aby výsledky správně interpretovali.

 Koloběh uhlíku - uhlík je jeden z nejdůležitějších prvků živého světa, bez něj by život na Zemi vypadal naprosto odlišně. Cyklus uhlíku je neustále probíhající proces, který je díky dlouhému vývoji poměrně vyrovnaný. Člověk ho svou činností ovlivňuje a mění tak podmínky pro život na Zemi.

  Pedologie - přestože ji většina z nás nevěnuje velkou pozornost, je půda klíčovým prvkem lidského života, jelikož díky procesům v ní, můžeme dlouhodobě pěstovat plodiny pro naší obživu nebo chovat zvířata. Má svou roli i v koloběhu mnohých prvků, které jsou díky detritovému řetězci a uvolňovány z odumřelé organické hmoty, nebo z anorganických sloučenin díky vnitropůdnímu zvětrávání.

Pokud se vám nepodařilo si el.materiály stáhnout, napište si o ně.

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons