O metodě

Badatelsky orientované vyučování neboli BOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě.

BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích).

BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumnění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání.

Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

 

Jaký je princip metody BOV?

Víme, že je důležité rozvíjet badatelské dovednosti žáků základních škol, podněcovat tak u nich chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. Tato metoda také rozvíjí jejich kritické myšlení, vede je k aktivitě a motivuje k samostatnému bádání. 

Naším cílem je motivovat učitele, aby v žácích pěstovali přirozenou zvídavost, stavěli na ní a postupně žákům předávali zodpovědnost za jejich vlastní vzdělávání. Bádaní je k tomu dobrým nástrojem.

"Existují poznatky, které získáme jen tehdy, když je budeme chtít získat." Ernest Bloch

Základem této metody jsou 4 badatelské kroky. 

Co na to učitelé

 

Je to metoda pro učitele náročná na přípravu. Může se stát, že se nějaká hodina nepovede, ale to je malá ztráta. Protože když vydržíte těžký začátek, tak se vám touto metodou podaří nastartovat žáky do práce. Ale nejde to hned, je třeba jednotlivé dovednosti nacvičovat a zvykat je na to, že mají být aktivní.
Tomáš Dopita
ZŠ Vsetín - Rokytnice, spoluautor metodiky projektu Badatelé.cz 

Včera jsem s velkým úspěchem s žáky 4. třídy odučila hodinu Rostliny se červenají. Myslela jsem si, že to prostě jen vyzkouším a uvidím, co to s nimi udělá, ale oni mě nesmírně překvapili. Nejenže neměli problém s kladením otázek a s tvorbou hypotézy, ale v pohodě vymysleli ještě další téma na ověření. Ptali se kolik vody "vypije" rostlina za jeden den a sami na to pak tvořili hypotézy. 
Pokus se nám povedl a krok za krokem jsme se úspěšně prokousali metodou podle lekce. Suprovní. Díky moc. Pokusím se do konce roku absolvovat ještě nějakou. 
Lenka Skýbová
ZŠ Vřesina, účastnice vzdělávacího semináře projektu Badatelé.cz

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons