Odborník na evaluaci

Představujeme tým projektu Badatelé.cz

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph. D.

Masarykova univerzita Brno - Fakulta sociálních studií

V rámci projektu se učitelé a jejich žáci účastnili evaluačního výzkumu. Cílem evaluace bylo ověřit, zda aktivity a lekce postavené na metodě Badatelsky orientovaného vyučování, zvýší u žáků porozumění badatelskému cyklu (posloupnosti kroků vědeckého výzkumu) a rozvinou jejich vybrané badatelské dovednosti (formulace výzkumné otázky a hypotézy, plánu výzkumu a interpretace výsledků). Výsledky výzkumu nás velmi potěšily, prokázalo se, že realizace aktivit a lekcí ve výuce vedla k vyšší míře porozumění badatelského cyklu žáky a také k dílčímu rozvoji některých badatelských dovedností. Pokud Vás tématika zajímá podrobněji, zde je k dispozici celý evaluační výzkum a jeho výsledky.

 

 

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons