A dějepis podruhé! S HistoryLabem!

Chcete badatelství uplatnit i ve výuce historie hlavně 20.století? Zkuste novou aplikaci HistoryLab!

A dějepis podruhé! S HistoryLabem!

Tags: inspirace

Ústav pro studium totalitních režimů pro školy vyvíjí novou digitální aplikaci  HistoryLab. Ve výuce ji můžete využít k analýze dobových pramenů, pobízí ke kladení otázek a diskuzi. Vhodně tak doplňuje faktografickou část výuky. Na stránkách nechybí ani ukázky konkrétních cvičení do hodin dějepisu. Ač je aplikace ještě ve vývoji, k využití je její první pilotní verze. Za návrhy úprav a zlepšení do její finální verze budou autoři jistě vděční.

 

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons