Bádali jsme - a Vy s námi

V uplynulém školním roce jste navštívili školy, kde učitelé s dětmi bádají. Jak se Vám líbilo nahlédnout pod pokličku BOV?

Bádali jsme - a Vy s námi

Tags: seminář pro učitele

 

Byla pro Vás ukázková hodina přínosem?

Určitě ano! Ukázková hodina pro mě byla inspirací. Bylo fascinující pozorovat, jak byli žáci aktivní a jak pracovali, protože je to opravdu bavilo a zajímalo. Měla jsem skripta věnovaná BOV, přesto jsem přivítala možnost vidět tyto metody konkrétně použité v praxi. Velmi přínosné byly osobní připomínky a zkušenosti paní učitelky, když popisovala, co se jí samotné osvědčilo a co by naopak udělala jinak.

Naděžda Wierzgońová, ZŠ a MŠ Havířov- Bludovice, Frýdecká

 

Použili jste cokoliv z náslechové hodiny ve své výuce?

Ano, vyzkoušela jsem v hodinách přírodovědy téměř všechno, co jsem v hodině viděla. Děti takový druh činnosti velmi baví!

Marie Roubíková, ZŠ Dubňany

 

Plánujete zařadit BOV do své výuky?

Ano, jelikož budu mít 1. třídu, začnu od začátku - kladení otázek... Určitě využiji opět kouzelnou krabičku, kde se děti naučí správně pokládat otázky.

Martina Bábíčková, ZŠ Dubňany

 

BOV určitě využiji. Kromě nácviku kladení otázek budeme pečovat o rostliny ve třídě i na pozemku, ale i o naše školní mazlíčky, studovat život v lese,... a při tom všem budeme bádat.

Martina Studzinská, ZŠ Stříbrná Skalice

 

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons