Badatelství pro střední školy - metodika projektu 3V

Rozjeďte v novém školním roce na své střední škole badatelství! Metodika projektu 3V vám pomůže.

Badatelství pro střední školy - metodika projektu 3V

Tags: badatelské lekce a aktivity inspirace

A je to tu! Podařilo se nám vám znovu zpřístupnit badatelskou metodiku pro střední školy projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc. Je volně ke stažení! Pomůže vám naučit studenty badatelskému postupu práce - stanovávání hypotéz, výběru metod, postupu práce, vyhodnocování dat, práci s informačními zdroji ap. Tématicky se z ní můžete inspirovat k výuce o uhlíku, tedy o fotosyntéze, dýchání rostlin, o uhlíku v potravních řetězcích, o jeho zásobám v ekosystému atd. Zpracovává také pedologická téma - charakteristiku půd, druhy půd, půdní faunu ap. Metodiku vytvořila v letech  2009 - 2011 TEREZA ve spolupráci s CFMe, PřF UK, ČZU a ověřila ji s 8 středními školami. Najdete v ní samozřejmě i pracovní listy  a další  pracovní materiály pro studenty. Doplnit ji můžete i  elearningovým kurzem!

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons