Jak zajímavě učit o půdě? Těžká otázka!

Nabízíme vám nápady a inspiraci k výuce pedologických témat, které jsou čím dál důležitější.

Jak zajímavě učit o půdě? Těžká otázka!

Tags: inspirace aktuální problémy ŽP

Výuka o půdě bohužel nepatří u učitelů, ani u žáků k nejoblíběnejším. Jejich aktuálnost - zhoršující se kvalita půdy, její ubývaní, eroze, špatná péče o půdu ap. - stále roste. Jak je pojmout badatelsky zajímavě? 

Pro přírodovědné zkoumání půdy můžete ve výuce na středních školách využít badatelské metodické materiály projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc, jejichž jeden díl je věnovaný přímo Pedologii (volně ke stažení). Chcete-li se věnovat konkrétně erozi a propojit učení o ní s výzkumem v terénu, můžete se zapojit do mapování eroze ve vašem okolí na platformě Živá půda.

Atlas půdy (volně ke stažení) se zase věnuje půdě v globálním měřítku, ale  je v něm i mnoho důležitých odborných dat a informací. Nechybí ani témata, která se věnují souvislostem půdy a zemědělství, aktuálního sucha a klimatuem, ale i historie, mezinárodní politiky, vlastnictví půdy, vlivu velkých firem nebo vztah ženám k půdě a další. Jistě vám k bádání dobře poslouží jako zdroj informací.

 

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons