Medailonek badatelské školy: ZŠ Dubňany

Co říkají na projekt Badatelé.cz na ZŠ Dubňany? Podívejte se na reportáž místní televize.

Medailonek badatelské školy: ZŠ Dubňany

Tags: příběh ze školy

Paní učitelky Marta Chludilová a Hana Olšáková se na projektu Badatelé.cz podílí od samého počátku. Jsou autorkami lekcí Spojené nádoby, Kmitej a poslouchej, Co je kyselé, nemusí být veselé, Hydrostatický tlak (Marta Chludilová) a Půda jako živý organismus (Hana Olšáková).
O badatelsky orientovaném vyučování paní učitelka Hana Olšáková říká:


Žáci díky němu nejen zlepšují své dovednosti, ale získávají i nové znalosti a lépe vyjadřují své názory. Je vidět, že mají radost z nových, jimi získaných, informací a uvědomují si, že nemohou všemu věřit – umí dnes již více rozeznat pravdivé a klamavé informace.

Paní učitelka Marta Chludilová k tomu dodává:
 

Žáci začínají být schopní a ochotní spolupracovat, jsou samostatní při vyhledávání informací doma a dobře prezentují své závěry. Hodně žáků chce teď raději bádat podle lekcí než se učit fyziku…:-)

 

Obě paní učitelky působí na základní škole Dubňany, která se od září stává jednou z ohniskových badatelských škol. To znamená, že se s nimi budete moci setkat na odpoledních seminářích věnovaných sdílení zkušeností mezi pedagogy a při násleších přímo ve výuce.
Na první náslechy v hodinách se můžete těšit již v listopadu. 

Více o tom, jak vypadá BOV v praxi, prozradí reportáž místní televize:

 

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons