Medailonek badatelské školy: ZŠ Josefa Bublíka, Bánov

Základní škola v Bánově nabízí svým žákům pod vedením pana ředitele badatelské praktikum.

Medailonek badatelské školy: ZŠ Josefa Bublíka, Bánov

Tags: příběh ze školy

 

„Netušil jsem, že bruslařky můžou být tak zábavný!“, prohlásil žák bánovské základní školy po skončení lekce Bruslařky bez bruslí věnované hmyzu na vodní hladině.

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov se na projektu Badatelé.cz podílí od jeho počátku. Je jednou z expertních škol. To znamená, že učitelé mají možnost navštívit přímo hodiny BOV a vidět tak žáky bádat na vlastní oči. Ředitel školy, pan Jiří Suchý, patří mezi ověřovací učitele, kteří na začátku projektu zkoušeli se svými žáky badatelskou metodu. Zjištění z praxe pak byla zapracována do prvních metodických materiálů, které v tuzemsku o badatelství vznikly.

Pan Suchý na škole nyní také vyučuje badatelské praktikum, díky němuž mohou žáci nad přírodou bádat. A jak žáky bádání rozvíjí?

„BOV umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti“,

říká o metodě pan ředitel Suchý.

Osobně se s panem ředitelem i s žáky bánovské školy můžete setkat na druhém letošním náslechu badatelsky orientovaného vyučování 10. února. Nahlédněte do hodin BOV - přihlaste se.

 

Foto: Radka Vašíčková

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons