Novinky z expertních škol – jak se Vám líbilo v hodinách BOV

Někteří z Vás se už zúčastnili prvních workshopů BOV. Inspirujte se k návštěvě hodin svých kolegů!

Novinky z expertních škol – jak se Vám líbilo v hodinách BOV

Tags: příběh ze školy seminář pro učitele

Tahle hodina badatelské výuky v Karviné je ještě zajímavější než obvykle – přišly ji navštívit paní učitelky z okolních škol s cílem vidět na vlastní oči, jak badatelsky orientované vyučování (BOV) probíhá. Všechny paní učitelky bedlivě pozorovaly hodinu, aby mohly následně o hodině diskutovat a sdílet své postřehy. Shlédly i aktivitu „Vyměním vodu za olej, značka sklenice vlastní“, na které si žáci trénovali plánování pokusu.

Na začátku byly děti motivovány k bádání. Paní učitelka Jana Divišová s žáky na tabuli rozvíjela myšlenkovou mapu týkající se „potřeb vědce“. Druhá část byla zaměřená na kladení otázek, třetí se věnovala hypotézám a ve čtvrté žáci plánovali vlastní pokus. Některé aktivity použila paní učitelka z metodiky BOV – Průvodce pro učitele, část si jich sama vytvořila.

"Všichni jsme se shodli, že je skvělé vidět, jak aktivity na děti fungují. Zároveň je velmi přínosné mít možnost si hodinu rozebrat. Účast na náslechu rozhodně doporučujeme!" Okomentovala první náslech Ing. Dana Votápková ze Sdružení TEREZA. 

První dva podzimní náslechy vedly paní učitelky Jana Divišová ze ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná a Marta Chludilová ze ZŠ Dubňany.

Moc jim oběma děkujeme! 

A příště? Ještě letos můžete navštívit badatelské praktikum pana ředitele Jiřího Suchého ze ZŠ Bánov.

Neváhejte a přihlašujte se!

Vloženo

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat svěží badatelské novinky v momentě, když jsou čerstvé? Neváhejte a přihlašte se k odběru badatelského newsletteru.

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2021. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons