Odložená známka

Hodnocení k BOV určitě patří. Někdo během bádání i známkuje, někdo ne. Vyzkoušejte třeba aktivitu "Odložená známka", kterou můžete využít při hodnocení správně formulované hypotézy ve chvíli, kdy tuto dovednost nacvičujete.

Odložená známka

Tags: badatelské lekce a aktivity inspirace

Krítéria správně formulované hypotézy nejsou žádným tajemstvím. Správná hypotéza by měla být:

  • jednoznačná (buď platí nebo neplatí; nemůže platit „napůl“)
  • ověřitelná (je možné ji ověřit)
  • zobecnitelná (musí být zobecnitelná na větší počet jevů/objektů)
  • měřitelná (musí ji být možno změřit nebo jinak kvantitativně popsat)
  • specifická (musí být vyslovena dostatečně podrobně, aby nevyvolávala žádné pochyby o svém obsahu)

ODLOŽENÁ ZNÁMKA

Při hodnocení toho, zda žáci správně formulují hypotézy, lze použít metodu Odložená známka. Jejich psanou práci sice vybereme, ale neznámkujeme hned. Nejdříve jim vrátíme práci pouze s označenými místy, kde je potřeba hypotézu zlepšit, přepsat. Můžeme přidat i návodnou otázku, která je inspiruje ke správné korekci. Také přidáme na 1–2 místa poznámku pozitivní zpětné vazby. Žáci dostanou čas na to, aby práci opravili. Známkujeme tedy až po druhém odevzdání. V potaz bereme žákovu snahu chyby opravit a formulaci hypotéz zlepšit.

Je dokázáno, že jakmile žák dostane zpětnou vazbu od učitele současně se známkou, soustředí se pouze na známku a není motivován se znovu podívat na chyby, které udělal, natož aby se pokusil práci zlepšit. Bez známky má stále možnost se zlepšit, což může být obrovská motivace.

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons