Přibližte pomocí lekcí žákům problémy světa

Cíle udržitelného rozvoje OSN chtějí měnit svět k lepšímu. Pomožte se svými badateli a ještě k tomu naplňte své ŠVP!

Přibližte pomocí lekcí žákům problémy světa

Tags: inspirace

Pražská ADRA pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ připravila nové sady lekcí, které se věnují SDG's - cílům udržitelného rozvoje OSN. Ač se mohou zdát škole vzdálené, cíle popisují mnoho problémů světa, které se dotýkají nás všech, tedy i témat školní výuky - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Environmentální výchova a Výchova k evropským a globálním souvislostem a další. Kromě volně stažitelných 45minutových lekcí plných aktivit můžete využít i komiksy dětí  nebo krátká motivační videa k  jednotlivům cílům, tedy globálním problémům.

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons