Úspěch každého žáka - a inspirace pro každého učitele

Jak rozvíjet potenciál každého žáka a jak podporovat rozvoj jejich pedagogů? Třeba skrze iniciativu Úspěch pro každého žáka.

Úspěch každého žáka - a inspirace pro každého učitele

Tags: inspirace

MOTTO: Každý žák denně ve škole zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo na světě. 

Otevřená neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice takovou kulturu vzdělávání –

to je Úspěch pro každého žáka.

Jaké jsou její cíle?

Chceme se společně vytrvale učit

-  Rozvíjet v běžné výuce osobní potenciál každého žáka a vyhodnocovat, jak se to daří.
-  Vytvářet podmínky pro trvalý pedagogický rozvoj každé školy a každého učitele.
-  Být dobrými lídry a cílevědomě spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému.

Hledejme cestu, jak úspěch každého žáka rozvíjet na své škole; třeba v inspirativních výstupech z dubnové konference!

 

 

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons