Založme s žáky na příští rozkvetlé léto

Badatelé nemusí jen zkoumat, ale proměňují i své okolí. Projekt Praha kvete, může přinést louku i vám, i mimo Prahu.

Založme s žáky na příští rozkvetlé léto

Tags: projekty školní zahrada inspirace

Projekt Praha kvete reaguje na úbytek přírodních květnatých  a tudíž i hmyzích společenstev ve městech. Odborně vás podpoří (oddíl Návody) v založení přírodních květinových záhonů před školou nebo jinde ve městě, které můžete propojit s bádáním nad hmyzem, jejich pozorování v terénu a s dalšími tématy. Pražským školám projekt může přinést i finanční podporu pro založení přírodní loučky v jejcih blízkosti.

Vloženo
© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons