Není kámen jako kámen

Jsou všechny kameny stejné? Odlišují se od sebe něčím jiným než barvou a velikostí?

Přírodopis Dokument
Učitel: Bronislav Králíček
Škola: ZŠ Pomezí

Setkáváme se s nimi na zemském povrchu i pod ním od nejvyšších hor až po oceánské dno hluboko pod mořskou hladinou.
Člověk umí již odedávna využívat různé kameny, které mají zvláštní vlastnosti. Pro nejrůznější fyzikální a chemické vlastnosti mají velký význam ve vědě a technice. Některé jsou pro moderní průmysl nepostradatelné. Žák se naučí rozpoznávat horniny od nerostů. Pozná, k čemu lidé kameny využívají.

Informace k lekci:

Cílová skupina 8. - 9. ročník
Potřebný čas 1 vyučovací hodina
Prostředí: ve třídě
Počet kapitol: 2

 

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons