Záhadný Black Smoke

Co je to Black Smoke? Kde se s ním setkáváme a lze mu nějak předcházet?

Přírodopis Dokument
Učitel: Monika Olšáková
Škola: ZŠ Janovice

Žák pochopí, proč jsou polétavé částice tak nebezpečné pro naše zdraví a proč jejich množství i nebezpečnost vzrůstá v některých fázích roku. Uvede, co jejich výskyt způsobuje. Dokáže porovnat data a vyvodit předpokládaný vývoj.

Informace k lekci:

Cílová skupina: 8. - 9. ročník
Potřebný čas: 2 vyučovací hodiny
Prostředí: ve třídě
Počet kapitol:  2 + přílohy

 

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons