Malý Archimédes

Seznamte žáky s Archimédem a jeho otázkami k vztlakové a gravitační síle! Jaký je mezi nimi vztah, jak působí na tělesa? Lekci ve výuce vyzkoušeli žáci 5.třídy, ale jistě je vhodná i pro nižší třídy, pokud s nimi chcete zkoumat toto téma.

Fyzika Dokument
Učitel: Milena Bendová
Škola: ZŠ Třebíč

Žáci v lekci porozumí základním pojmům gravitační síla, vztlaková síla a vztahu mezi nimi. Pochopí, že ve vodě působí na všechna tělesa vztlaková síla směrem nahoru a na jejím porovnání s gravitační silou závisí, zda těleso plave či klesá ke dnu.

Procvičí si všechny badatelský cyklus - kladou otázky, formulují hypotézy, navrhnou postup pokusu a pokus provedou, zaznamenají a vyhodnotí.k

 

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2022. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons