Podle nosa poznáš kosa

Proč mají ptáci různé tvary zobáků? Jaké mají tvary? K čemu jim slouží? Na podobné otázky s vámi žáci mohou hledat odpovědi a souvislosti mezi nimi.

Přírodověda Dokument
Učitel: Markéta Vokurková
Škola: ZŠ Kunratice Praha

Badatelské zkoumání - proč mají ptáci různé tvary zobáků a k čemu jim slouží -  vám nabízí tato lekce vyzkoušená  ve 2.třídě v ZŠ Kunratice paní učitelkou Markétou Vokurkovou. V lekci je obsažen celý badatelský cyklus, žáci si  v ní mimo jiné vyzkouší kladení otázek, tvorbu hypotézy i skupinovou práci.

 


Cílová skupina: 2.třída ZŠ


Potřebný čas: 2 vyučovací hodiny


Prostředí: ve třídě, venku


 

© TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. | created by webdilna | com Licence Creative Commons