O Badatelích a TEREZE

TEREZA je nezisková organizace s týmem odborníků, která už přes 40 let propojuje vzdělávání s přírodou, ve prospěch obou. Přinášíme programy environmentálního vzdělávání, které prokazatelně zlepšují učení dětí, jejich wellbeing a vztah k přírodě.  

Badatelství se věnujeme už 15 let a za tu dobu se s našimi aktivitami seznámilo více než 6000 učitelů. Jejich spokojenost s badatelstvím dokládají odborné evaluace, ale i zpětné vazby a úsměvy na tvářích studentů 

Poznejte badatelský tým TEREZY

Komunikuje s učiteli, podporovateli a partnery, dbá o to, aby se program v ČR stále rozvíjel.
Jan Blažek
jan.blazek@terezanet.cz
Metodicky podporuje školy v badatelství, konzultuje, lektoruje a organizuje Badatelskou konferenci.
Vendula Jansová
vendula.jansova@terezanet.cz
Je administrativní oporou týmu, stará se o nové školy a koordinuje "projekt mikroplasty".
Lenka Vlčková
lenka.vlckova@terezanet.cz
Pečuje o propagaci badatelství a šíření dobrého jména programu.
Csilla Barkász
csilla.barkasz@terezanet.cz
Podporuje mentory badatelství, lektoruje a organizuje Badatelskou konferenci.
Barbora Hrdličková
barbora.hrdlickova@terezanet.cz
Koordinuje Evropskou fenologickou kampaň, propojuje české badatele se zahraničím.
Lenka Kleger
lenka.kleger@terezanet.cz

Poznejte badatelský tým TEREZY

Komunikuje s učiteli, podporovateli a partnery, dbá o to, aby se program v ČR stále rozvíjel.
Jan Blažek
jan.blazek@terezanet.cz
Metodicky podporuje školy v badatelství, konzultuje, lektoruje a organizuje Badatelskou konferenci.
Vendula Jansová
vendula.jansova@terezanet.cz
Je administrativní oporou týmu, stará se o nové školy a koordinuje "projekt mikroplasty".
Lenka Vlčková
lenka.vlckova@terezanet.cz
Pečuje o propagaci badatelství a šíření dobrého jména programu.
Csilla Barkász
csilla.barkasz@terezanet.cz
Podporuje mentory badatelství, lektoruje a organizuje Badatelskou konferenci.
Barbora Hrdličková
barbora.hrdlickova@terezanet.cz
Koordinuje Evropskou fenologickou kampaň, propojuje české badatele se zahraničím.
Lenka Kleger
lenka.kleger@terezanet.cz

Poznejte badatelský tým TEREZY

Komunikuje s učiteli, podporovateli a partnery, dbá o to, aby se program v ČR stále rozvíjel.
Jan Blažek
jan.blazek@terezanet.cz
Metodicky podporuje školy v badatelství, konzultuje, lektoruje a organizuje Badatelskou konferenci.
Vendula Jansová
vendula.jansova@terezanet.cz
Je administrativní oporou týmu, stará se o nové školy a koordinuje "projekt mikroplasty".
Lenka Vlčková
lenka.vlckova@terezanet.cz
Pečuje o propagaci badatelství a šíření dobrého jména programu.
Csilla Barkász
csilla.barkasz@terezanet.cz
Podporuje mentory badatelství, lektoruje a organizuje Badatelskou konferenci.
Barbora Hrdličková
barbora.hrdlickova@terezanet.cz
Koordinuje Evropskou fenologickou kampaň, propojuje české badatele se zahraničím.
Lenka Kleger
lenka.kleger@terezanet.cz

Mentorský tým

Před lety nám dali důvěru a pustili se s námi do zkoušení lekcí a rozvíjení metody. Teď už znají badatelství jako své boty. Pomáhají nám tvořit a ověřovat materiály ve výuce, sdílí a konzultují. O své zkušenosti se mohou podělit i s Vámi. 

Kdo jsou badatelští mentoři 

Andrea Tláskalová
1. stupeň ZŠ Zbiroh
Markéta Vokurková
1. stupeň ZŠ Kunratice
Radovan Vlček
2. stupeň ZŠ Žacléř
Lenka Lipanská
2.stupeň: Z, Př, Badatelství, 1: stupeň: ekobadatelský kroužek ZŠ Třebotov
Jan Mazůrek
2. stupeň, přírodopis, zeměpis ZŠ Kunratice
Katka Tlustá
2. a 3. stupeň Gymnázium Jana Palacha Mělník
Marián Diviš
střední škola SPŠ Karviná
Tomáš Dopita
2. stupeň, zástupce ŘŠ ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
Romana Průšová
2. stupeň ZŠ TGM Moravské Budějovice
Liběna Dopitová
Hana Grundová
osmileté gymnázium Gymnázium Česká Třebová
Jana Hanáková
2. stupeň ZŠ TGM Moravské Budějovice
Marta Chludilová
2. stupeň ZŠ Dubňany
Hana Kožíšková
2. stupeň Gymnázium Kadaň
Jana Divišová
2. stupeň ZŠ ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - Nové Město
Lenka Pořízková
2. stupeň Gymnázium Jana Palacha Mělník

Mentorský tým

Před lety nám dali důvěru a pustili se s námi do zkoušení lekcí a rozvíjení metody. Teď už znají badatelství jako své boty. Pomáhají nám tvořit a ověřovat materiály ve výuce, sdílí a konzultují. O své zkušenosti se mohou podělit i s Vámi. 

Kdo jsou badatelští mentoři 

Andrea Tláskalová
1. stupeň ZŠ Zbiroh
Markéta Vokurková
1. stupeň ZŠ Kunratice
Radovan Vlček
2. stupeň ZŠ Žacléř
Lenka Lipanská
2.stupeň: Z, Př, Badatelství, 1: stupeň: ekobadatelský kroužek ZŠ Třebotov
Jan Mazůrek
2. stupeň, přírodopis, zeměpis ZŠ Kunratice
Katka Tlustá
2. a 3. stupeň Gymnázium Jana Palacha Mělník
Marián Diviš
střední škola SPŠ Karviná
Tomáš Dopita
2. stupeň, zástupce ŘŠ ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
Romana Průšová
2. stupeň ZŠ TGM Moravské Budějovice
Liběna Dopitová
Hana Grundová
osmileté gymnázium Gymnázium Česká Třebová
Jana Hanáková
2. stupeň ZŠ TGM Moravské Budějovice
Marta Chludilová
2. stupeň ZŠ Dubňany
Hana Kožíšková
2. stupeň Gymnázium Kadaň
Jana Divišová
2. stupeň ZŠ ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - Nové Město
Lenka Pořízková
2. stupeň Gymnázium Jana Palacha Mělník

Mentorský tým

Před lety nám dali důvěru a pustili se s námi do zkoušení lekcí a rozvíjení metody. Teď už znají badatelství jako své boty. Pomáhají nám tvořit a ověřovat materiály ve výuce, sdílí a konzultují. O své zkušenosti se mohou podělit i s Vámi. 

Kdo jsou badatelští mentoři 

Andrea Tláskalová
1. stupeň ZŠ Zbiroh
Markéta Vokurková
1. stupeň ZŠ Kunratice
Radovan Vlček
2. stupeň ZŠ Žacléř
Lenka Lipanská
2.stupeň: Z, Př, Badatelství, 1: stupeň: ekobadatelský kroužek ZŠ Třebotov
Jan Mazůrek
2. stupeň, přírodopis, zeměpis ZŠ Kunratice
Katka Tlustá
2. a 3. stupeň Gymnázium Jana Palacha Mělník
Marián Diviš
střední škola SPŠ Karviná
Tomáš Dopita
2. stupeň, zástupce ŘŠ ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
Romana Průšová
2. stupeň ZŠ TGM Moravské Budějovice
Liběna Dopitová
Hana Grundová
osmileté gymnázium Gymnázium Česká Třebová
Jana Hanáková
2. stupeň ZŠ TGM Moravské Budějovice
Marta Chludilová
2. stupeň ZŠ Dubňany
Hana Kožíšková
2. stupeň Gymnázium Kadaň
Jana Divišová
2. stupeň ZŠ ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - Nové Město
Lenka Pořízková
2. stupeň Gymnázium Jana Palacha Mělník

Odborná podpora 

Na rozvoji badatelství se aktivně podílí celá řada vědců a odborní. Úzká spolupráce s nimi garantuje badatelství po odborné stránce a dodává mu nová témata a badatelské impulzy.   

S kým spolupracujeme 

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Mgr. Michal Broža
Organizace spojených národů, vedoucí informační kanceláře (UNIC) pro Česko
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav chemických procesů AV ČR
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra Environmentálních studií Masarykovy univerzity
​Ing. Monika Hradilová, Ph.D.
RNDr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
RNDr. Josef Brůna, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR v.v.i. Průhonice
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty UK, Český hydrometeorologický ústav a Česká televize (redakce počasí)
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita
RNDr. Petr Mareš, Ph.D.
SCIENCE IN
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Katedra pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Lenka Hájková, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav
Ing. Michal Plundra
Zahradník, permakulturní designer a lektor volnočasových aktivit.
Ing. Karel Lípa
Český hydrometeorologický ústav
Jan Spratek
Planetárium Praha
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odborná podpora 

Na rozvoji badatelství se aktivně podílí celá řada vědců a odborní. Úzká spolupráce s nimi garantuje badatelství po odborné stránce a dodává mu nová témata a badatelské impulzy.   

S kým spolupracujeme 

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Mgr. Michal Broža
Organizace spojených národů, vedoucí informační kanceláře (UNIC) pro Česko
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav chemických procesů AV ČR
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra Environmentálních studií Masarykovy univerzity
​Ing. Monika Hradilová, Ph.D.
RNDr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
RNDr. Josef Brůna, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR v.v.i. Průhonice
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty UK, Český hydrometeorologický ústav a Česká televize (redakce počasí)
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita
RNDr. Petr Mareš, Ph.D.
SCIENCE IN
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Katedra pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Lenka Hájková, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav
Ing. Michal Plundra
Zahradník, permakulturní designer a lektor volnočasových aktivit.
Ing. Karel Lípa
Český hydrometeorologický ústav
Jan Spratek
Planetárium Praha
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odborná podpora 

Na rozvoji badatelství se aktivně podílí celá řada vědců a odborní. Úzká spolupráce s nimi garantuje badatelství po odborné stránce a dodává mu nová témata a badatelské impulzy.   

S kým spolupracujeme 

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Mgr. Michal Broža
Organizace spojených národů, vedoucí informační kanceláře (UNIC) pro Česko
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav chemických procesů AV ČR
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra Environmentálních studií Masarykovy univerzity
​Ing. Monika Hradilová, Ph.D.
RNDr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
RNDr. Josef Brůna, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR v.v.i. Průhonice
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty UK, Český hydrometeorologický ústav a Česká televize (redakce počasí)
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita
RNDr. Petr Mareš, Ph.D.
SCIENCE IN
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Katedra pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Lenka Hájková, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav
Ing. Michal Plundra
Zahradník, permakulturní designer a lektor volnočasových aktivit.
Ing. Karel Lípa
Český hydrometeorologický ústav
Jan Spratek
Planetárium Praha
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Naši partneři a podporovatelé 

Naše práce by nebyl možná bez spolupráce s dalšími organizacemi a podpory mnoha firem a institucí.