Bádáme o klimatu

 

Jak se liší klima od počasí a jak ho ovlivňují lidské činnosti? Které projevy klimatu můžeme sledovat v našem nejbližším okolí? A co můžeme ovlivnit a měnit k lepšímu my sami?  

Přijměte se svými žáky jarní klimatickou výzvu a hledejte odpovědi na tyto i další otázky související s klimatem. Prakticky a badatelsky. 😊

 

Od 4. března do 6. května

Od 4. března do 6. května na našem webu zveřejníme každý týden jednu aktivitu na téma klima.  

Pojďte s námi sledovat počasí, jarní probouzení stromů a návrat tažných ptáků v místě, kde žijete. Nakousneme i téma klimatických změn, které mohou ovlivnit nástup vegetační doby stromů nebo chování a migraci zvířat. Ukážeme i to, proč jsou stromy a zdravá půdy důležité pro zmírnění dopadů globální změny klimatu.

Každá aktivita bude obsahovat nějaký badatelský prvek – vyzkoušíte si kladení otázek a tvorbu hypotézy, nebo plánování pokusu, vyvozování závěrů a hledání souvislostí. 

S výsledky vašeho bádání se můžete pochlubit na Padletu, i na závěrečném webináři, který bude rovněž skvělá příležitost potkat se s dalšími badateli.  

Chcete dostávat novou aktivitu každý týden e-mailem? Stačí vyplnit formulář.

Vyhrajte sadu badatelských pomůcek 

Kdo zveřejní alespoň jeden příspěvek na Padletu nebo představí výsledky svého bádání na webináři, bude zařazen do slosování o sadu pomůcek (nejen) ke klimatickému bádání.

Klimatické aktivity

Stáhněte si každý týden novou aktivitu.

Vyzkoušeli jste badatelskou aktivitu? Dejte ostatním badatelům vědět, jak to dopadlo na Padletu.